⭐️ Mit dem Code KND20 erhalten Sie 20% Rabatt

⭐️ Mit dem Code KND20 erhalten Sie 20% Rabatt

Zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Kdo je správce Vašich osobních údajů?

Společnost WEBNIA s.r.o. se sídlem Dukelská 977, PSČ 570 01, Litomyšl, IČO: 06696635, DIČ: CZ06696635, Telefon: +420 736 141 215, ID Datové schránky: ke92ye, e-mail: podpora@webnia.cz (dále jen „Správce“). Jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů Správce dbá práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

 1. Zpracováváme takové osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.
 2. Jedná se výhradně o údaje, které nám sdělíte při vytvoření objednávky námi poskytovaného zboží, či které získáme v souvislosti s tím, že používáte naše služby: jméno a příjmení e-mailová adresa telefonní číslo fakturační adresa adresa IP adresa soubory cookies.

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro společnost WEBNIA s.r.o. je pověřen Bc. Milan Kubík s těmito kontaktními údaji: WEBNIA s.r.o., Dukelská 977, PSČ 570 01, Litomyšl, Tel: +420 736 141 215, E-mail: kubik@webnia.cz

Jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů?

 1. Primárním důvodem zpracovávání Vašich osobních údajů je, abychom umožnili využít našich služeb a mohli zajistit a neustálé zvyšování bezpečnosti našich služeb a Vašich osobních údajů.
 2. Vaše údaje jsou dále zpracovávány za účelem: poskytování služeb v oblasti návrhu a realizace plakátů, zlepšení kvality našich služeb v oblasti návrhu a realizace plakátů, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailové adresy, zodpovězení Vašich dotazů, reklamací a stížností.

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

 1. advokátní kancelář a advokáti spolupracující se Správcem,
 2. účetní a daňoví poradci spolupracující se Správcem,
 3. osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů,
 4. osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují, zpravidla se jedná o vývojáře, marketingové speciality, UX specialisty, UI specialisty, webdesignery a odborné konzultanty.

Jaké je zabezpečení Vašich osobních údajů?

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem máme implementovanou řadu technických a organizačních opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Všechna dostupná rozhraní našich webových stránek nebo aplikací pro poskytování služeb jsme navíc upravili tak, aby byla nastavena nejvyšší možná míra soukromí.

Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) nebo po celou dobu trvání našeho vzájemného obchodního vztahu a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich práv, uplatnění nároků z vadného plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu. Konkrétní doba zpracování vyplývá rovněž z účelu, pro který se konkrétní Vaše osobní údaje zpracovávají.

V případě udělení explicitního souhlasu budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu (je-li v souhlasu konkrétní lhůta uvedena), resp. do doby odvolání Vašeho souhlasu.  Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu (např. pro doložení skutečnosti, že jsme údaje zpracovávali se souhlasem či pro možnost obrany proti právním nárokům). Odvoláním souhlasu také není dotčeno předchozí zpracování osobních údajů, ke kterému došlo na základě dodatečně odvolaného souhlasu.

Údaje získané v rámci registrace k určité naší službě, pokud je možné tuto službu využívat i bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení.

Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako má Správce svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů přiznána práva, která jsou stanovena a podrobně vymezena právními předpisy o ochraně osobních údajů. Mezi tato práva patří:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na e-mailovou adresu podpora@webnia.cz.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte možnost odeslání e-mailu na adresu podpora@webnia.cz nebo písemně na adrese: Dukelská 977, 570 01 Litomyšl, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

Používání souborů cookies

Soubory cookies jsou textové soubory, které se ukládají do počítače, tabletu, mobilu či paměti koncových zařízení zákazníků na našich webových stránkách . Tyto soubory nutně nemusí obsahovat osobní údaje, ale v případě, kdy nám zákazník takové údaje v souvislosti s dokončením objednávky poskytne, mohou být tyto přiřazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.

Soubory Cookies využíváme primárně za účelem zlepšení a zjednodušení pohybu zákazníků na webových stránkách, k optimalizaci, dále za účelem zajištění lepších služeb pro naše zákazníky a v neposlední řadě také pro marketingové účely v rámci služeb třetích stran. Umožňují nám sledovat návštěvnost webových stránek, jednotlivých podstránek, vytvářet užitečné statistiky, přehledy a měřit účinnost reklamy. Za tímto účelem jsou informace o chování našich zákazníků předávány reklamním systémům a sociálním sítím, nikdy nesdílíme Vaše další údaje (jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, atp.).

Pokud využití cookies a jejich předání reklamním a sociálním sítím nezamezíte ve svém prohlížeči a setrváte na našich stránkách, budeme mít za to, že s využíváním těchto cookies a jejich předáním reklamním a sociálním sítím bezpodmínečně souhlasíte.

Návštěvníci našich stránek mohou používání souborů cookies odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na svém počítači, tabletu nebo mobilu (povolení jen pro určité weby), dále prostřednictvím spuštění funkce tzv. anonymního prohlížení v prohlížeči, které jejich počítač, tablet nebo mobil využívá, popř. manuálním smazáním všech či jednotlivých souborů cookies.

V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality či možnosti využítí služeb nabízených prostřednictvím našich webových stránek.

Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein komfortables Surfen auf der Website zu ermöglichen durch die Analyse des Website-Verkehrs, um deren Funktionalität, Leistung und Benutzerfreundlichkeit kontinuierlich zu verbessern.
Einstellung
Auf dieser Seite können Sie Ihre Zustimmung für die einzelnen Zwecke der Erzeugung und Verwendung von Cookies festlegen. Weitere Informationen über Cookies
Sie stellen sicher, dass diese Website auf allen Geräten korrekt und sicher funktioniert.
Diese Cookies helfen uns, Ihnen die Werbung im Internet zu zeigen, die Sie sehen möchten, die Ihnen gefallen und nützlich sein könnte.